Strona główna Książki IRD Poland

Demokracja szatana. Słowo na dziś tom 6

Opis produktu

 

Z przyjemnością oddaję dla czytelników szósty tom z serii Słowo na dziś. Tym razem tom jest poświęcony trzem tematom głównym, które są omówione w serii artykułów. Są to: demokracja, kanon biblijny i księga Habakuka. Demokracja nie wydaje się być typowym biblijnym tematem, jednak obecnie widzimy coś w rodzaju kultu demokracji i dlatego potrzebą chwili jest omówienie tej formy dyktatury w kontekście nauk biblijnych. Drugi temat dotyczy kanonu Pism Świętych, ustalania prawdziwości tekstów pod kątem historycznym. Trzeci temat dotyczy niedocenianej księgi Habakuka. Prorok ten nawet nazywany jest prorokiem mniejszym. Tymczasem okazuje się, że opisywał to samo co posłaniec Jan w księdze Objawienia (apokalipsa). Omówienie tych samych wydarzeń ale na innych przykładach dużo wnosi do naszej wiedzy na temat nadchodzących zmian na Ziemi.

Poza tymi tematami umieściłem w książce miks innych zagadnień. Jedne dotyczą dogmatów religijnych, a inne życia codziennego, zdrowia, stosunków rodzinnych, stanu duszy po śmierci, itp. Poniżej prezentuję spis treści z książki.

 

Spis treści:

Wstęp 3

Demokracja szatana 4

Mity demokracji 10

Aby w was zostało uwielbione imię Pana 15

Fałszywi apostołowie 18

Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg 21

Kanon kartagiński 24

Mniejsze zło? 33

Ewangelia Mateusza z dzieła Szem-Toba 37

Śmieje się Ten, który mieszka w niebie 39

Apokalipsa, czyli Objawienie Jana 47

Organizacja pochodzi z góry 50

Nikomu nie dawaj nad sobą władzy 53

Bądź samodzielny 56

Kult Marii cz.1 59

Spory o słowa 64

Antysłowa 68

Ojciec większy jest niż Ja 72

Przykazanie z gwarancją nagrody 77

Wino i aronia 80

"Do Mnie należy srebro i do Mnie złoto" - twierdzi Bóg 84

Niesprawiedliwa mamona 87

Świadkowie Jehowy sami się kompromitują 98

Gdzie są umarli? 101

Skromny pokarm duchowy 103

Proroctwo Habakuka o Babilonie Wielkim 106

Puchar, wino i niemoralność. 107

Upadek! 108

Człowiek Pyszny - proroctwo Habakuka 110

Ważne widzenie proroka Habakuka 115

Jak długo mój Panie, jak długo? 118

Prawidłowe tłumaczenie Pism Świętych 121

Dlaczego doświadczam cierpienia i trudu? 124

Jeńcy szeolu 127

Nigdy nie dochodzi do sprawiedliwości 133

Prawda ograniczona 137

To co niewidzialne stało się widzialne 140

Bo z obfitości serca mówią jego usta 146

 

 Planowany termin premiery - 29 lipca 2016 r.

Login
Hasło
Zapomniałeś hasła? | Załóż konto