Strona główna E-booki

Bóg Ujawniony. Słowo na dziś. Tom 1

Opis produktu

Książka elektroniczna w wersji PDF.

Słowo na dziś jest książką o bardzo różnej tematyce biblijnej. Celem jej jest dostarczyć na każdy dzień nowego ciekawego tematu biblijnego w sposób pobudzający do myślenia. Większość zawartych w tej książce myśli jest całkowicie nowatorska. Daje to nowe, świeże spojrzenie na większość biblijnych dylematów.

Celem książki jest rozniecić u czytelnika zapał do czytania i analizowania Pisma Świętego a jednocześnie wskazać na praktyczne zastosowanie Pism Świętych w naszym życiu codziennym.

 

SPIS TREŚCI:

Nie dążcie do śmierci przez swe błędne życie............................ Str. 4

Bo śmierci Bóg nie uczynił. ..................................................... Str. 6

W pocie oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie...... Str. 9

Więcej, niż zniesie rozum ludzki, zostało ci objawione ............... Str. 12

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga...................................... Str. 15

Pomazańcowi czyli należący do Chrystusa................................ Str. 17

Umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych... ............ Str. 20

Nie wolno wykraczać ponadto, co zostało napisane.....................Str. 24

Miguel Servet, mędrzec, który pouczał wielu............................ Str. 26

Noe, Danel i Hiob – kim jest Danel?......................................... Str. 29

Czcij ojca i matkę – to warunek Twojego zbawienia. ….............. Str. 32

Czy przeżyjesz próbę ognia? ….................................................Str. 36

Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. ….........................Str. 39

Czekając na antychrysta... ….................................................. Str. 42

Obalamy kłamstwa czcicieli trójcy. …........................................Str. 45

Ile zborów założył Zbawiciel? …............................................... Str. 52

Jeden Pan, jedna wiara, jedno zanurzenie. …............................ Str. 55

„Zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś” ….................... Str. 59

Który przekład Biblii jest najlepszy?......................................... Str. 63

Twój własny przekład biblii. ….................................................. Str. 66

Śmierć trójcy. "Wiedząc to będziecie błogosławieni." ….............. Str. 68

Głupi jak ateista – nowe przysłowie. …..................................... Str. 71

Bóg, Honor, Ojczyzna? …......................................................... Str. 74

Syn egoista myślał tylko o sobie. ….......................................... Str. 77

„Jeśli żałuje, przebacz mu.” ….................................................. Str. 81

„Panie, nie poczytaj im tego grzechu.” …................................... Str. 84

„Cały swój majątek wydała na lekarzy” …..................................Str. 86

"Po owocach poznacie ich" czyli po stosach, torturach itp. .......... Str. 88

„Pan postanowił, żeby z Ewangelii żyli ci, którzy głoszą...” … .......Str. 94

„Nie znacie dnia ani godziny.” …............................................... Str. 98

„Moc bowiem w słabości się doskonali.” …................................. Str. 100

„Badajcie duchy, czy są z Boga.” ….......................................... Str. 104

Duch Chrystusa. ….................................................................. Str. 109

Wiara jest darem Ducha Świętego. …....................................... Str. 113

„Postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd.” ….............. Str. 115

Dary Ducha Świętego. …........................................................ Str. 118

„Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym daje łaskę.” …............ Str. 121

Kto ma prawo głosić? …......................................................... Str. 125

Czy Septuaginta jest godna zaufania? ….................................. Str. 129

Pilnuj swojego przeznaczenia. …............................................. Str. 132

Bóg ujawniony ….................................................................... Str. 135

Edukacja domowa …............................................................... Str. 137

Pamiętaj o Kainie strzeż się zawiści. ….................................... Str. 142

Spis treści. …........................................................................ Str. 145

Spis wersetów biblijnych. ….................................................... Str. 147

Login
Hasło
Zapomniałeś hasła? | Załóż konto